HUM2DL残剩电勾当作断路器

H U M 2 D L系列残剩电勾当作断路器是我公司按照市场需要,研发的新型产物,是共同国度智能电网运转的首选产物。

该系列产物可接纳液晶中文或数码管加L E D唆使灯两种体例显现,功效多且直观。断路器局部接纳高分断的H U M 8断路器, 分断才能高, 分断时候精确, 一体式配电综合掩护, 且体积小、装置利用便利、举措值可调、操纵简略单纯,能顺应各地用户、各类情况、按需设定。

产物合适规范:G B / T 1 4 0 4 8 . 2,G B / T 3 2 9 0 2,D L / T 2 0 . .残剩电流掩护器通讯规约。

经由过程中国电力迷信研讨院高压电器研讨所对于通讯规范的测试。

经由过程国检电网浙江省公司通讯测试受权单元的通讯分歧性测试。

产物参数 ——

样本下载 ——

HUM2DL残剩电勾当作断路器样本.pdf
HUM2DL系列电能表外置断路器利用申明书(液晶费控).pdf
申明书,S00199,残剩电勾当作断路器,HUM2DL(国网数码),20200606.pdf
申明书,S00200,残剩电勾当作断路器,HUM2DL(国网液晶),20180831.pdf

资料下载 ——

HUM2DL-160-HUM2DL-250-HYM2LCK-160-HYM2LCK-250,报告,CQC(变革),2020.10.19-1.pdf
HUM2DL-160,HUM2DL-250,HYM2LCK-160,HYM2LCK-250(CQC2019010307193149),证书,2021.03.11.pdf
HUM2DL-160-2020980307007754CQC2019010307193149-自我申明.2021.03.19.pdf
HUM2DL-400-HYM2LCK-400(CQC2013010307628154),证书,2021.03.11.pdf
HUM2DL-400-HYM2LCK-400,报告,CQC(变革),2020.10.15-1.pdf
HUM2DL-400-2020980307002181CQC2013010307628154-自我申明.2021.03.19.pdf
HUM2DL-630-HYM2LCK-630,报告,CQC(变革),2020.10.15-1.pdf
HUM2DL-630,HYM2LCK-630(CQC2018010307064770),证书,2021.03.11.pdf
HUM2DL-630-2020980307007755CQC2018010307064770-自我申明.2021.03.19.pdf
HUM2DL-800-HYM2LCK-800,报告,CQC(变革),2020.10.15-1.pdf
HUM2DL-800,HYM2LCK-800(CQC2014010307696129),证书,2021.03.11.pdf
HUM2DL-800-2020980307007756CQC2014010307696129-自我申明.2021.03.19.pdf

视频下载 ——